Nieuwsbrief

Nieuwsbrief December 2020

                                                                                       2020, 75 jaar vrijheid, het jubileumjaar van onze vereniging!


Het jaar begon veelbelovend, echter werd naar mate het jaar vorderde de omgeving meer en meer beheerst door COVID -19. De jaarvergadering werd gecombineerd met een lezing van Ineke Hissink over 75 jaar bevrijding van Leesten Warken. Na de goedbezochte winterwandeling in 't Werkse Veld vanaf het erf van de familie Smeerdijk keken wij enthousiast vooruit naar het Keizerschieten, echter helaas.


Vanaf de eerste lockdown hebben wij het Keizerschieten, de jubileum toneelvoorstelling, het verlengde Oranjefeest en de auto puzzelrit af moeten zeggen.
Teleurstelling voor velen, echter gezondheid is ieders belangrijkste goed! Ook vooruitkijkend is het nog onzeker of het organiseren van activiteiten verantwoord is.


Inmiddels schuiven de maatregelen 2021 in en het zicht op hervatten van het "gewone" leven schuift mee vooruit. Door dit gegeven, is besloten om de ledenvergadering alsook de winterwandeling uit te stellen totdat duidelijk is wanneer wij elkaar weer veilig kunnen en
mogen ontmoeten.


Een blijde noot is er ook, Henrike Beernink is bereid gevonden om de vacature voor penningmeester in te gaan vullen, welke na het aftreden van Johan Riefel als bestuurslid gaat ontstaan. Johan nogmaals hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren; we hopen te zijner tijd op uw
steun voor haar benoeming!


Afwachtend, met hernieuwde energie hopen wij in de loop van 2021 de draad weer op te mogen
pakken! In de afgelopen periode zijn er diverse nieuwe evenementen bedacht.
Zodra er zicht is op het verantwoord samenkomen zullen wij u nader berichten.
Zodat we elkaar als bewoners van het buitengebied Leesten- Warken en degenen die zich met ons
verbonden voelen weer in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten!
 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021!